Privacyverklaring

Shopboost is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar bezoekers en klanten. Dit document richt zich alleen op die persoonsgegevens. Jij, als klant, bent zelf verantwoordelijk voor het vastleggen van de persoonsgegevens van je klanten en bezoekers. Als je Shopboost gebruikt, treedt Shopboost op als ‘verwerker’. Om duidelijke afspraken te maken wie waarvoor verantwoordelijk is, kun je een verwerkersovereenkomst afsluiten met Shopboost. Zie het tabblad 'Profiel' in het Shopboostdashboard.


Wie is wie

Shopboost: wij, gevestigd aan Van Spaenstraat 2, 6524 HL Nijmegen. Shopboost staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09220180 en is bereikbaar via info@shopboost.nl en 0850604201.
Webshop: jij of je organisatie.
Consument: de klant of bezoeker van je webshop.

Persoonsgegevens die wij verwerken


Shopboost verwerkt je persoonsgegevens doordat je onze website bezoekt, gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je zelf gegevens aan ons verstrekt. Voordat je gebruik kunt maken van Shopboost, registreer je je. Daarvoor geef je een e-mailadres op. Je account kun je aanvullen met verschillende persoonsgegevens, die gebruikt worden voor onze diensten.
De persoonsgegevens gebruiken we onder meer om je persoonlijk aan te spreken, supportvragen te beantwoorden, serviceberichten te sturen, kosten te factureren en betalingen af te handelen. Sommige berichten hebben dus een commercieel belang.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

− Voor- en achternaam
− Adresgegevens
− Telefoonnummer
− E-mailadres
− IP-adres
− Locatiegegevens
− Gegevens over jouw activiteiten op onze website
− Gegevens die de browser meestuurt, zoals het type internetbrowser en apparaat en tijdstip
− Bankrekeningnummer

Standaard blijven deze gegevens in ons systeem staan tot maximaal een jaar nadat je account is verwijderd.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of er bezwaar tegen te maken dat Shopboost jouw persoonsgegevens verwerkt. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Shopboost een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens in een computerbestand naar jou of een ander te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@shopboost.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou mogelijk om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van je privacy. Shopboost reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Heb je een klacht over de dienstverlening of over hoe Shopboost met je persoonsgegevens omgaat, dan vragen we je om deze klacht eerst aan Shopboost te melden via info@shopboost.nl. Shopboost wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bijzondere- en/of gevoelige persoonsgegevensverwerking

Shopboost heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. Shopboost kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Shopboost zonder toestemming persoonlijke gegevens van een minderjarige heeft verzameld, neem dan contact op via info@shopboost.nl. Shopboost verwijdert die informatie dan.

Doel en grondslag van persoonsgegevensverwerking

Shopboost verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel om:

− Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, de dienst te gebruiken en aanbiedingen te ontvangen;
− Je tips, gratis credits en andere (persoonlijke) aanbiedingen te sturen;
− Je te kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
− Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten;
− Jouw betaling af te handelen;
− Jouw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sommige systemen van Shopboost nemen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. Shopboost ontwikkelt deze systemen zelf en gebruikt deze systemen om je op passende momenten te verrassen, te helpen en passende aanbiedingen te geven.

Partners en het delen van persoonsgegevens met derden

Shopboost deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Shopboost, wordt een bewerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Shopboost blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Shopboost jouw persoonsgegevens alleen met jouw nadrukkelijke toestemming aan derden, zoals:

− ICT-dienstverleners;
− Administratieve en betaaldienstverleners;
− Leveranciers van communicatiesoftware;
− Webshopplatforms waar je gebruik van maakt (denk aan Lightspeed, CCV Shop of Mijnwebwinkel);
− E-mailplatforms.

Google Sign-in en Google Tag Manager

Voor een betere ervaring en om onze service te kunnen leveren, kunnen wij je vragen om ons, direct of indirect, persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot de gebruikersnaam en Oauth2-inloggegevens van Google Sign-in. De door ons gevraagde informatie wordt door ons bewaard en gebruikt om automatisch de Shopboost tag aan je webshop toe te voegen.

Koppelingen van Google Tag Manager
Wanneer je ons autoriseert om je Google Tag Manager account aan te passen, maken we gebruik van de volgende koppelingen.

https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containers
Shopboost kan van deze koppeling gebruiken om de Shopboost-tag en trigger voor alle pagina's aan de container toe te voegen of te verwijderen.

https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.edit.containerversions
Shopboost kan deze koppeling gebruiken om een nieuwe versie van de container aan te maken waar de Shopboost-tag en trigger aan zal worden toegevoegd of zal worden verwijderd.

https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.readonly
Shopboost kan deze koppeling gebruiken om de Google Tag Manager container in te lezen.

https://www.googleapis.com/auth/tagmanager.publish
Shopboost kan deze koppeling gebruiken om de container te publiceren, zodat de Shopboost-tag aan de webshop kan worden toegevoegd of kan worden verwijderd.

Persoonsgegevensbeveiliging

Shopboost neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@shopboost.nl.

Gebruikte cookies en vergelijkbare technieken

Shopboost gebruikt functionele, analytische en trackingcookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Shopboost gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen worden onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatst Shopboost cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat op maat gemaakte content en advertenties worden aangeboden. Bij jouw eerste bezoek aan de website informeert Shopboost je over deze cookies en vraagt zij om je toestemming voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op de website van Shopboost worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die bezoekersstatistieken en analyses leveren en de socialemediabedrijven. Hieronder een overzicht:

Shopboost
Cookie: PHPSESSID
Doel: dit cookie wordt geplaatst door onze webserver om de start- en eindtijd van jouw sessie te bepalen.
Cookie: cookieconsent_dismissed
Doel: dit cookie zorgt ervoor dat de cookiemelding niet meer wordt getoond als je die al hebt gesloten.
Cookie: lang
Doel: dit cookie houdt je voorkeurstaal bij.

Google Analytics
Cookies: _ga; _gat; _gid; __utmz; __utma
Doel: de cookies van Google Analytics worden gebruikt om te zien hoe bezoekers gebruikmaken van de website en waar bezoekers vandaan zijn gekomen. Google Analyticsgegevens zijn standaard altijd anoniem. Deze informatie gebruikt Shopboost om de website te verbeteren.

Olark
Cookies: _ok; _okac; _okdetect; _okbk; _okgid; _okla; _oklv; _vwo_uuid_v2; olfsk; hblid; wcsid; local_storage_support_test; olark/*
Doel: de cookies van Olark Livechat zorgen ervoor dat Shopboost bezoekers kan helpen via livechat.

Twitter
Cookies: _twitter_sess; __widgetsettings; local_storage_support_test
Doel: deze cookies heeft Twitter nodig om de tweets over Shopboost op de website te tonen.

Hotjar
Cookies: _hjIncludedInSample; _hjCookieTest
Doel: de cookies vanuit Hotjar maken de bewegingen en acties van bezoekers van de websites en notificaties inzichtelijk. Deze informatie gebruikt Shopboost om de website en dienst te verbeteren.

Aanpassen privacyverklaring

Shopboost verandert deze privacyverklaring af en toe. Wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Versie: 1.1 NL
Datum: 31-08-2018